Pravidla
Nejsme svaz, ale řád to mít musí!

Pravidla hry!!!


Základní změny:      - licence nebude potřebná, pouze na závod MČR

                                 - do absolutního pořadí se počítá 6 nejlepších závodních víkendů ze sezóny

                                 -  kategorie Elite (19 - 29 let, kdo má licenci, měl by zde startovat)

                                 - kategorie: Mládež do 15 let, Junioři (15 - 18 let), Open (19 - 29), Elite, Ženy, 

                                                     Masters I. (30-39), Masters II. (40 - xx)
                                    (Pokud v daném roce dosáhne závodník vyšší kategorie, musí startovat ve vyšší kategorie. Například mládež - komu bude v roce 2018 15 let, musí jet juniory.)

Pravidla Czech Downhill Tour 2018

Pravidla zpracoval: Mgr. Martin Soukup

Kontakt: soukup.pirata@gmail.com

www.czech-downhill.cz1. Licence

     1.1 Žádné licence na Czech Downhill Tour 2018 nejsou potřeba.

         Kdo má licenci ČSC ať ji vozí s sebou, jelikož platí úrazové pojištění.


2. Kategorie

     2.1 Věková kategorie je dána rokem narození.

     2.2 Rozdělení kategorií: v daném roce nesmí být překročen věkové rozmezí dané kategorie. 

                    I. Mládež do 15 let (2004 - xxx)

                    II. Junioři (16 - 18 let, 2003 - 2000)

                    III. Open (19 - 29let, 1999 - 1989)

                    IV. Elite ( 1999 - xxx, starší - kdo chce startovat)

                    V. Ženy

                    VI. Masters I. (30 - 39let, 1988 - 1979)

                    VII. Masters II. (40 - xx let, 1978 - xxx)


3. Povinná výbava + bezpečnost

     3.1 Povinné chrániče kategorie Mládež: Integrální přilba, chránič páteře, chránič kolen, chránič                               loktů, celoprsté rukavice,

     3.2 Povinné chrániče kategorií Junioři, Open, Ženy, Masters I,II: Integrální přilba, chránič páteře,                            chránič kolen,

     3.3 Povinné chrániče kategorie Elite: Integrální přilba, chránič kolen,

     3.4 Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu dovoluje            závodu se bezpečně účastnit. Toto potvrdí podepsáním přihlášky.


4. Časový harmonogram

    4.1 Všichni závodníci jsou povinni dodržovat časový harmonogram viz dále,

    Pátek

        18.00 - 20.00 schválení tratě

    Sobota

        08.00 - 13.00 registrace

        09:00 - 18.00 volný trénink na vlastní nebezpečí

        18:00 povinný riders meeting v prostoru prezentace

    Neděle

         08:30 - 10:45 možnost volného tréninku na vlastní nebezpečí bez pořadatelského zajištění                   (pouze zdravotní zabezpečení)

         11:00 start semifinálové jízdy

         13:30 start finálové jízdy

         15:30 vyhlášení výsledků pro všechny kategorie

    

    4.2 Závodníci jsou povinni být v čas na startu své jízdy,

    4.3 Pořadatelé si vyhrazují právo na úpravu časového harmonogramu dle situace. Pokud                       nastane taková situace, budou všichni závodníci včas vyrozuměni.


5. Bodování tour

     5.1 Každý závod v tour bude bodován následovně:

          1. bodové ohodnocení za semifinálové kolo

          2. bodové ohodnocení za finálové kolo,

    5.2 Pořadí závodu určuje finálová jízda.

    5.3 Bodování

1. 55 bodů             11. 20 bodů          21. 10 bodů

2. 48 bodů            12. 19 bodů          22. 9 bodů

3. 42 bodů            13. 18 bodů          23. 8 bodů

4. 37 bodů            14. 17 bodů          24. 7 bodů

5. 33 bodů            15. 16 bodů         25. 6 bodů

6. 30 bodů            16. 15 bodů         26. 5 bodů

7. 28 bodů             17. 14 bodů         27. 4 body

8. 26 bodů            18. 13 bodů         28. 3 body

9. 24 bodů            19. 12 bodů         29. 2 body

10. 22 bodů          20. 11 bodů         30. 1 bod

         5.4 Jelikož se jede 7 závodů, do celkového hodnocení tour se počítá 6 nejlepších závodních víkendů.


6 Povinnosti závodníků

     6.1 Závodníci jsou povinni dodržovat výše uvedená pravidla,

     6.2 Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů,

     6.3 Závodníci nesmí jet pod vlivem jakékoli omamné a návykové látky,

     6.4 Všichni závodníci jsou povinni se účastnit schůzky mezi organizátorem (pořadatelem) a                    závodníky,

    6.5 Závodník je povinnen startovat s oficiálním startovním číslem připevněným na řídítkách, tak 

          aby bylo čitelné.Pravidla jsou platná od 11. 5. 2018                                              Za Czech Downhill Tour 2018

Mgr. Martin Soukup 

ředitel tour